Sveriges dyraste utbildningar – vi har hela listan

Opera, media och teater är några av Sveriges dyraste utbildningar. De dyraste utbildningarna i Sverige har fastställts av utbildningsdepartementet, i samband med att de tagit hänsyn till den totala utbetalningen, hur många studenter som studerar på heltid samt hur många studenter som examineras.

I tabellen nedan återfinns de dyraste utbildningarna i Sverige, och den är uppbyggd av fakta som inhämtats från Svenska Dagbladet.

Opera 272 081 kr / student
Media 268 489 kr / student
Teater  263 097 kr / student
Konst 187 875 kr / student
Dans 185 036 kr / student
Design 132 337 kr / student
Musik 114 170 kr / student
Idrott 96 422 kr / student
Medicinskt 55 481 kr / student
Vård 49 649 kr / student
Naturvetenskapligt 45 708 kr / student
Odontologiskt 41 058 kr / student
Undervisning 32 409 kr / student
Humanistiskt 19 043 kr / student

 

Men varför är det så dyrt att studera till operasångare och så mycket billigare att studera till ett medicinskt yrke, likt sjuksköterska eller läkare? Det tar vi reda på nu.

 

Varför skiljer sig utbildningskostnaderna?

Volymutbildningar såsom juridik och samhällsvetenskap lockar många elever och kan därför genomföras på ett kostnadseffektivt vis med digitala utbildningsverktyg, medan dyrare utbildningar likt opera och dans inte är skalbara i samma utsträckning och därför inte heller är lika kostnadseffektiva.

Humaniorastuderande, det vill säga studenter som exempelvis studerar ekonomi, juridik och/eller teologi, är i regel billigast att utbilda. Det kostar 19 000 kronor per år att utbilda en jurist, medan en operastuderande kostar 268 000 per år.

 

Så får du råd att utbilda dig

Om du funderar på att börja studera är det en god idé att söka studiebidrag, men om du har många dyra krediter blir det svårt att köpa studielitteratur, livsmedel samt kläder för endast cirka 10 000 kronor per månad.

Hos Sambla kan du söka om blancolån, eller lån utan säkerhet, och tack vare det samla alla småkrediter till ett större lån. Om du gör så minskar du dina lånekostnader, samtidigt som banker och andra kreditinstitut ser dig som mer kreditvärdig.

Ponera att du samlat dina småkrediter och minskat dina lånekostnader, då kan du efter cirka ett halvår försöka pruta på ditt stora lån ytterligare en gång, och det försöket kan lyckas då bankerna ser att du bara har ett lån, och inte ett flertal smålån.

Smålån är dyra då marknadsförings- samt administrationskostnaderna är höga. I regel medför ett smålån en årsränta på cirka 15 till 40 procent, medan större lån ofta medför en årsränta cirka 5–10 procent.

 

Tips: Vi har även granskat Sveriges dyraste skolor.

Lämna en kommentar