Digitalisering av skolan

Gamla nötta böcker, suddgummin och pennor. Är detta skolan år 2020? Det pratas och forskas mycket om hur man kan digitalisera skolan för att förhöja elevernas studieresultat. Det går inte att blunda för den digitala utvecklingen rent generellt i vårt samhälle. Att även låta skolan följa med i utvecklingen är inte mer än rätt. Men på vilka sätt kan digitalisering lyfta skolan?

Det pågår ständigt heta diskussioner kring huruvida digitala medel i skolan är bra eller inte. Samtidigt ser man stora problem med att eleverna använder mobiltelefoner. Det finns dock andra vägar, inte bara två alternativ. Att börja använda surfplattor i klassrummen kan vara otroligt användbart, exempelvis för att eleverna ska kunna delta i frågeställningar eller liknande.

Genom rätt sorts läromedel i appform kan man kombinera lärandet via digitala medel och traditionella läromedel. En del använder redan Google Classroom, en smart plattform online där läraren kan schemalägga klasser och även chatta med eleverna. Läraren skapar alltså ett digitalt klassrum för varje ämne och bjuder därefter in eleverna. Sedan är det lätt för alla att ha koll på deadlines, vilka sidor som ska läsas och liknande.

 

Vad digitalisering betyder

Digitalisering är ett ord man hör mer och mer på sistone. Det är den delen av en process när man går från analog teknik till digital representation. Det handlar om att effektivisera skolan (i det här fallet) och göra det enklare både för lärare och elev att lära ut och ta in ny information. Barn och ungdomar idag är uppvuxna med teknik, det är en naturlig del av livet. Att även digitalisera skolan är förstås jätteviktigt för att följa med utvecklingen helt enkelt. Det finns redan en hel del digitala verktyg i skolan som används flitigt över hela landet. Bland annat används diverse molntjänster flitigt samt Google Classroom som gör det lättare att ha allt på samma plats för varje kurs. För mindre barn används ibland också surfplattor för att studera matematik på ett enklare och mer kreativt sätt. Det finns en rad olika spel i appform där man kan lära ut allt från språk till matte.

 

Lättare för läraren

Det finns många exempel på digitalisering som lyfter skolan, bland annat genom Google Classroom. Lärarens arbete blir betydligt enklare när hen kan ha koll på allt genom datorn. Om eleverna skriver sina prov samt skickar in sina uppsatser online kan läraren mycket enklare lämna feedback direkt i dokumentet. Istället för att ha koll på mängder av papper och försöka tyda handstilar.

I dokument online kan elever även meddela hur långt man kommit med sitt arbete, exempelvis genom att fylla i ”uppsats påbörjad”. Det finns även program som gör det möjligt för läraren att se hur långt in på ett arbete en elev kommit. Skulle läraren se att när deadline närmar sig att en elev inte börjat än, blir det lättare att påminna och fråga. Ytterligare en positiv aspekt med att låta elever skicka in uppgifter online är att det finns bra sidor där läraren enkelt kan kontrollera att texten är unik och inte ett plagiat.

 

Digitalisering som lyfter skolan

Digitalisering av skolan kan fungera på många olika sätt. Dels kan lärare enklare ha koll på varje elevs utveckling genom att använda plattformar som Google Classroom. Dessutom kan digitalisering av skolan göra det möjligt att låta elever studera på distans. Lärare kan genom olika portaler online hålla klasser och föreläsningar för elever som skulle kunna arbeta hemifrån. Det sparar tid för såväl lärare och elever då det finns många störande moment i skolan med buller och oljud. Detta behöver naturligtvis inte innebära att eleverna alltid jobbar hemifrån. Men det är en möjlighet att låta eleverna studera hemifrån en gång i veckan eller exempelvis under förmiddagen.

 

Nackdelar med digitalisering av skolan

Trots många fördelar med att digitalisera skolan finns det såklart även en rad nackdelar. Något som ofta tas upp i debatter är att lärare varken har tid eller får betalt för att sätta sig in i och lära sig de digitala läromedlen. Efter flera års utbildning har lärarna lärt sig andra sätt att lära ut på. Lösningen? Eftersom digitaliseringen i världen inte går att blunda för måste vi följa med i utvecklingen. Detta gäller även för lärarutbildningar, det behöver finnas med kurser i digitalisering. En annan nackdel handlar om kostnaderna för digitalisering av skolan. Kanske måste man förse alla elever med varsin dator eller surfplatta, något som många skolor inte skulle ha råd med.

 

Lättare inlärning

Alla elever ligger på sin egen individuella nivå. Vissa har lättare för vissa ämnen, andra gör bättre ifrån sig på andra håll. Den traditionella utlärningen har definitivt sina begränsningar eftersom den inte tar hänsyn till att alla elever lär sig bäst på olika sätt. Ett exempel är språkutlärningen. Vissa lär sig bra på det traditionella sättet, men andra lär sig betydligt lättare genom språkappar. Genom att digitalisera olika kurser kan alla elever ha möjlighet att lära sig i sin egen hastighet.

 

En kombination av traditioner och digitalisering

Man behöver inte digitalisera hela skolan för att förenkla utlärandet. Det går naturligtvis att kombinera lärandet som det ser ut men addera mer digitalisering. Kanske vissa ämnen görs bäst digitalt? Andra ämnen kanske lärs ut bäst på det traditionella sättet.

 

Vägen till digitalisering

Det är vanligt att man möter motstånd när man börjar prata om digitalisering av skolan. Det gamla sättet är så välbeprövat och har ju fungerat i alla år. Dock är det faktiskt inte särskilt svårt att komma igång så smått med digitalisering som lyfter skolan. För läraren behöver det inte innebära särskilt mycket att lära sig. Börja med att kolla igenom den nuvarande lärarplattformen som används (ofta ett LMS-system) och bekanta dig med det. Många företag som erbjuder digitala läromedel som program erbjuder ofta en prova-på-tid. En bra chans för lärare att testa en undervisningsapp i lugn och ro. Lärarens roll är otroligt viktig när det kommer till digitalisering av skolan eftersom det är läraren som undervisar våra barn. Med andra ord är det logiskt att även lärarna hjälper till med inköp av nya digitala läromedel.