Sveriges bästa skolor

Som förälder vill man såklart alltid sätta sitt eller sina barn i den bästa skolan som finns. Det finns ju många skolor som har sämre rykte och de som har bättre. Dock kan man inte alltid begära en plats till sitt barn, det handlar om mån av plats. Du kan ändå skicka förfrågan även till friskolor för en plats åt ditt barn. Därefter är det upp till skolan att acceptera barnet i mån av plats. Idag finns det vissa kommuner som står ut extra mycket och som fått hög rankning för att vara riktigt bra skolor, bland annat Viktor Rydberg-skolorna, Enskilda gymnasiet samt Carlssons skola i Stockholm. Vad gör en bra skola? Förutom studieplanen baseras skolornas betyg väldigt mycket på hur lärarna är och hur de arbetar. Här kommer lite mer information om några av Sveriges bästa skolor.

Viktor Rydberg-skolorna

Viktor Rydberg-skolorna finns i Stockholm och grundades av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg 1994. Totalt sett finns det tre högstadieskolor samt fyra gymnasieskolor, samtliga i Stockholmsområdet. Samtliga av dessa skolor är friskolor, alltså är de finansierade av kommunen, de tar inga avgifter samt de följer den svenska läroplanen. Verksamhetsidén bakom Viktor Rydberg-skolorna är att sätta eleven i centrum. Detta genom att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt som baseras på elevernas förutsättningar. Man har även satsat mycket på att skapa friskolor där man kombinerar höga akademiska ambitioner med att få uttryck i konstnärligt skapande. Man vill skapa kreativa miljöer där eleverna känner sig inspirerade.

Till skillnad från många andra friskolor drivs Viktor Rydberg-skolorna av en stiftelse. Stiftelsen äger sig själv och har inget vinstdrivande intresse. Allt överskott stannar inom verksamheten för att förbättra skolan på sikt. Viktor Rydberg-skolorna ligger högt rankade för att vara bra skolor med engagerade lärare och goda studieresultat. Många elever gillar att omgivningarna känns lugna, trygga och inspirerande och att lärarna är riktigt bra. Därtill använder sig vissa av Viktor Rydberg-skolorna speciella studieformer där eleverna endast studerar ett till två ämnen per dag, fast längre lektioner. Många tycker det är bättre då de kan hamna i ett djupare fokus utan att bryta upp och börja med ett nytt ämne.

 

 

 

Kungliga tekniska högskolan

En annan skola som fått höga betyg är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta är det största tekniska universitet i Sverige och har över 18 000 elever utspridda på fem campus. KTH låg högst upp på QS Universitetsvärldsrankning i den senaste undersökningen 2020. Vid KTH studerar man allt från naturvetenskap till teknik, arkitektur, ekonomi och samhällsplanering.

 

Änglagårdsskolan i Göteborg

Även om många landets bästa skolor ligger i Stockholm finns det även bra skolor i Göteborg. En riktigt bra grundskola i Göteborg är Änglagårdsskolan som minst sagt står ut från mängden. Här kombinerar man nämligen studier med fotboll. Här läser årskurser 4 till 9 vanliga ämnen men kombinerar med fotbollsträning.

En annan bra grundskola är Carlssons skola i Stockholm. Hit köar föräldrar för att deras barn ska få komma in. Men vad är då själva visionen hos skolan? Carlssons skola, i likhet med många andra här i texten, är också en friskola. Skolan drivs av en ideell förening där medlemmarna är föräldrar till eleverna på skolan. Här ligger fokus på att anpassa utlärningen utifrån varje elevs enskilda behov.

 

Lämna en kommentar