Digitalaskollyftet

Vi främjar en bättre, mer digitral skola!

Mobiler och datorer kan lyfta skolan

Är det verkligen bra med att låta eleverna använda mobiltelefoner under lektionstid? Eller kan datorer vara ett steg mot en effektivare inlärning? Mobiler och datorer är sannerligen vattendelare inom debatten av att digitalisera skolan.

Digitala verktyg kan förbättra skolan

Det finns en rad framgångsrika digitala verktyg som skolan kan använda sig av. På många håll i landet har man redan tagit flera steg framåt i utvecklingen av att digitalisera skolan mer och mer. Det är inte bara något som gynnar elevernas inlärningsförmåga, utan som även underlättar arbetet för läraren.

Det sker en digitalisering av skolan

De som håller i debatten kring huruvida man bör digitalisera skolan eller inte är inte elever idag. De barn och ungdomar som studerar är uppvuxna på ett helt annat sätt än oss. Mobiler, internet och tillgång till en dator är något de allra flesta barn och ungdomar idag är uppvuxna med. Att därmed låta debatten endast skötas av människor i äldre ålder är inte riktigt rättvist. Vi som gick i skolan under 70-, 80- och 90-talet var vana vid att klara oss utan mobiler och datorer, det var ju ändå inget som fanns på samma sätt som nu.

 

Saker att se upp för

Det är viktigt att låta eleverna idag göra sig hörda. Digitalisering kan på många sätt effektivisera utlärandet och göra arbetet enklare för både barn och lärare. Men det finns alltid många för- och motargument som bägge är relevanta att ta hänsyn till. För även om en mobiltelefon är som en smart liten dator med massvis av kunskap inom ett klick bort, så är samma mobil i fel händer också en stor koncentrationsstörare. Det går inte heller att blunda för den nya typen av mobbning som idag finns på våra skolor, en slags digitaliserad form som följer med barn och ungdomar hem.

Hitta balansen med den digitala världen

Finns det en mötespunkt, en slags balans mittemellan man kan sträva efter? Digitalisering kan innebära att eleverna får använda mobiler på halvtid, eller att lärare börjar spela in videor på sin undervisning som barnen sedan kan få tillgång till om de glömt bort. Det finns i stort sätt oändligt många möjligheter med att digitalisera skolan och undervisningen.

Hos oss kan du läsa om ämnen som rör just digitaliseringen av skolan, men även av andra saker. Som exempelvis ”Hur är en bra lärare?” eller ”Sveriges bästa skolor”. Här har vi alltså intressant läsning om det senaste inom digitalisering av skolan samt sådant som rör skolan i stort.

Nylig blogg

Sveriges dyraste utbildningar – vi har hela listan

Opera, media och teater är några av Sveriges dyraste utbildningar. De dyraste utbildningarna i Sverige har fastställts av utbildningsdepartementet, i samband med att de tagit hänsyn till den totala utbetalningen, hur många studenter som studerar på heltid samt hur många studenter som examineras.

I tabellen nedan återfinns de dyraste utbildningarna i Sverige, och den är uppbyggd av fakta som inhämtats från Svenska Dagbladet.

Opera 272 081 kr / student
Media 268 489 kr / student
Teater  263 097 kr / student
Konst 187 875 kr / student
Dans 185 036 kr / student
Design 132 337 kr / student
Musik 114 170 kr / student
Idrott 96 422 kr / student
Medicinskt 55 481 kr / student
Vård 49 649 kr / student
Naturvetenskapligt 45 708 kr / student
Odontologiskt 41 058 kr / student
Undervisning 32 409 kr / student
Humanistiskt 19 043 kr / student

 

Men varför är det så dyrt att studera till operasångare och så mycket billigare att studera till ett medicinskt yrke, likt sjuksköterska eller läkare? Det tar vi reda på nu.

 

Varför skiljer sig utbildningskostnaderna?

Volymutbildningar såsom juridik och samhällsvetenskap lockar många elever och kan därför genomföras på ett kostnadseffektivt vis med digitala utbildningsverktyg, medan dyrare utbildningar likt opera och dans inte är skalbara i samma utsträckning och därför inte heller är lika kostnadseffektiva.

Humaniorastuderande, det vill säga studenter som exempelvis studerar ekonomi, juridik och/eller teologi, är i regel billigast att utbilda. Det kostar 19 000 kronor per år att utbilda en jurist, medan en operastuderande kostar 268 000 per år.

 

Så får du råd att utbilda dig

Om du funderar på att börja studera är det en god idé att söka studiebidrag, men om du har många dyra krediter blir det svårt att köpa studielitteratur, livsmedel samt kläder för endast cirka 10 000 kronor per månad.

Hos Sambla kan du söka om blancolån, eller lån utan säkerhet, och tack vare det samla alla småkrediter till ett större lån. Om du gör så minskar du dina lånekostnader, samtidigt som banker och andra kreditinstitut ser dig som mer kreditvärdig.

Ponera att du samlat dina småkrediter och minskat dina lånekostnader, då kan du efter cirka ett halvår försöka pruta på ditt stora lån ytterligare en gång, och det försöket kan lyckas då bankerna ser att du bara har ett lån, och inte ett flertal smålån.

Smålån är dyra då marknadsförings- samt administrationskostnaderna är höga. I regel medför ett smålån en årsränta på cirka 15 till 40 procent, medan större lån ofta medför en årsränta cirka 5–10 procent.

 

Tips: Vi har även granskat Sveriges dyraste skolor.

Sveriges bästa skolor

Som förälder vill man såklart alltid sätta sitt eller sina barn i den bästa skolan som finns. Det finns ju många skolor som har sämre rykte och de som har bättre. Dock kan man inte alltid begära en plats till sitt barn, det handlar om mån av plats. Du kan ändå skicka förfrågan även till friskolor för en plats åt ditt barn. Därefter är det upp till skolan att acceptera barnet i mån av plats. Idag finns det vissa kommuner som står ut extra mycket och som fått hög rankning för att vara riktigt bra skolor, bland annat Viktor Rydberg-skolorna, Enskilda gymnasiet samt Carlssons skola i Stockholm. Vad gör en bra skola? Förutom studieplanen baseras skolornas betyg väldigt mycket på hur lärarna är och hur de arbetar. Här kommer lite mer information om några av Sveriges bästa skolor.

Läs mer: Sveriges dyraste utbildningar

Viktor Rydberg-skolorna

Viktor Rydberg-skolorna finns i Stockholm och grundades av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg 1994. Totalt sett finns det tre högstadieskolor samt fyra gymnasieskolor, samtliga i Stockholmsområdet. Samtliga av dessa skolor är friskolor, alltså är de finansierade av kommunen, de tar inga avgifter samt de följer den svenska läroplanen. Verksamhetsidén bakom Viktor Rydberg-skolorna är att sätta eleven i centrum. Detta genom att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt som baseras på elevernas förutsättningar. Man har även satsat mycket på att skapa friskolor där man kombinerar höga akademiska ambitioner med att få uttryck i konstnärligt skapande. Man vill skapa kreativa miljöer där eleverna känner sig inspirerade.

Till skillnad från många andra friskolor drivs Viktor Rydberg-skolorna av en stiftelse. Stiftelsen äger sig själv och har inget vinstdrivande intresse. Allt överskott stannar inom verksamheten för att förbättra skolan på sikt. Viktor Rydberg-skolorna ligger högt rankade för att vara bra skolor med engagerade lärare och goda studieresultat. Många elever gillar att omgivningarna känns lugna, trygga och inspirerande och att lärarna är riktigt bra. Därtill använder sig vissa av Viktor Rydberg-skolorna speciella studieformer där eleverna endast studerar ett till två ämnen per dag, fast längre lektioner. Många tycker det är bättre då de kan hamna i ett djupare fokus utan att bryta upp och börja med ett nytt ämne.

 

 

 

Kungliga tekniska högskolan

En annan skola som fått höga betyg är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Detta är det största tekniska universitet i Sverige och har över 18 000 elever utspridda på fem campus. KTH låg högst upp på QS Universitetsvärldsrankning i den senaste undersökningen 2020. Vid KTH studerar man allt från naturvetenskap till teknik, arkitektur, ekonomi och samhällsplanering.

 

Änglagårdsskolan i Göteborg

Även om många landets bästa skolor ligger i Stockholm finns det även bra skolor i Göteborg. En riktigt bra grundskola i Göteborg är Änglagårdsskolan som minst sagt står ut från mängden. Här kombinerar man nämligen studier med fotboll. Här läser årskurser 4 till 9 vanliga ämnen men kombinerar med fotbollsträning.

En annan bra grundskola är Carlssons skola i Stockholm. Hit köar föräldrar för att deras barn ska få komma in. Men vad är då själva visionen hos skolan? Carlssons skola, i likhet med många andra här i texten, är också en friskola. Skolan drivs av en ideell förening där medlemmarna är föräldrar till eleverna på skolan. Här ligger fokus på att anpassa utlärningen utifrån varje elevs enskilda behov.

 

Hur är en bra lärare

De flesta av oss har någon gång haft en lärare som stod ut från mängden. En sån där person som man verkligen lyssnade på och förstod. Vad är det som gör att vissa lärare är bättre än andra? Och vad kännetecknar egentligen en bra lärare? Precis som att de flesta minns en riktigt bra lärare, finns det garanterat även ett gäng sämre lärare i bagaget som du minns. Vad var det som gjorde ena läraren dålig och den andra bra?

Det handlar förstås om vem du frågar. Enligt jobbannonser för lärare är vissa av egenskaperna man eftersträvar bland annat:

 • Engagerad
 • Bra på att samarbeta
 • Flexibel
 • Viktigt att vara en tydlig ledare
 • Bra på att kommunicera
 • Pedagogisk
 • Nyfiken
 • Prestigelös
 • Ha ett positivt förhållningssätt

En lärare har otroligt mycket jobb på sina axlar och tyvärr inte riktigt en lön som matchar det arbete som förväntas. Det är mer eller mindre ett måste hos en lärare att vara engagerad, annars blir det svårt att ta sig an lärarrollen. Beroende på vilken ålder man undervisar för varierar såklart vikten av de olika egenskaperna en del. Högstadiet kanske hör till den svåraste åldern att undervisa, ungdomarna är bråkiga och går igenom mycket i och med puberteten. Här får man utstå mycket som lärare med andra ord. Många lärare känner inte att de blir respekterade av sina elever. För att barnen i skolan ska respektera sina lärare måste de också känna att läraren (och vuxenvärlden) lyssnar på dem också. Ett samarbete är A och O för att ömsesidig respekt ska kunna formas.

Hur ska en bra lärare vara?

Det har gjorts en rad undersökningar om hur en bra lärare ska vara. Bland annat tycker elever att det är viktigt med en lärare som inte bara har koll på kunskapsinnehållet, utan som även kan anpassa det efter behoven som finns. Därtill tycker elever att det är viktigt med ordning och reda, en lärare som har koll och skapar trygghet genom att hålla ordning. Ofta går det snett när läraren använder sig av makt eftersom det skapar en stor klyfta mellan lärare och elever. Istället tycker elever att empati är viktigt, att läraren förstår.

 

Vad kännetecknar en bra lärare?

Många anser att en bra lärare är en person som har möjlighet att anpassa kunskapsinnehållet efter gruppen. Och som med kreativa medel lär ut på ett roligt sätt. Att stå och ranta framför tavlan med näsan i en bok är inte uppskattat med andra ord. Integrering har också visat sig fungera för många klassrum, där läraren med hjälp av eleverna undervisar. Det kan handla om att man försöker få med eleverna i frågeställningar eller delar upp eleverna och ber dem hålla för- och motargument inom olika frågor. Men även flexibilitet är något som många efterfrågar. Om hela klassen vill något, exempelvis få tillåtelse att använda mobilerna till att plugga med, eller vad det nu kan vara, bör läraren se till att försöka fixa det. Självklart handlar det inte om att läraren ska göra precis vad eleverna vill, men att visa god vilja och flexibilitet kan öka respekten och tilliten från elevernas sida.

Mobiler i skolan

Mobiler i skolan är utan tvekan en rejäl vattendelare. Många menar på att mobiltelefoner är en naturlig del av digitaliseringen och utvecklingen. Andra menar på att mobiler stör lärandet och gör eleverna ofokuserade. På vissa skolor samlar lärare in mobiltelefoner innan lektionen börjar. På andra håll fungerar det inte. Vissa tycker att det är motstridigt att förbjuda mobiler men ändå sträva efter att digitalisera skolan.

Argument för mobiler i skolan

Det finns många positiva saker som mobiler medför, de är ju i stort sett som en dator, fast mycket mindre. Många elever menar på att mobiler är bra i skolan eftersom:

 • Man kan lyssna på musik och skärma av sig från oljud utifrån och därmed studera bättre.
 • Man kan snabbt hitta svar man söker när man skriver uppsatser eller liknande.
 • Föräldrar och familj har möjlighet att nå en om det handlar om något viktigt.

Därtill finns det många andra argument för mobilen i skolan. Många menar på att det är bättre att ta tillvara på mobiltelefonerna, de är ju på många sätt helt otroliga. Självklart finns det elever som absolut inte klarar av att fokusera om de har mobilen framför sig. Men det finns ju väldigt många som faktiskt klarar av det. Om man istället börjar utforma skolan och digitaliseringen av den genom att använda mobiler, kan de bli en stor tillgång. Lärare skulle kunna spela in videor på undervisningen, då kan eleverna via mobiltelefonerna kolla på föreläsningen eller undervisningen om och om igen om de behöver.

Fördelar med mobil i skolan

De stora fördelarna med att ha mobil i skolan har mycket att göra med att mobilen är lite som en dator. I din hand har du hela världens kunskap. Det gäller dock att lära sig hitta informationen, och rätt information. Ska man börja få använda mobilen i skolan behöver man även utbilda eleverna i mobilanvändandet. Till exempel kan man ge förslag på appar som är bra för skolan, som digitala anteckningsböcker och liknande.

Idag är lärare ofta överösta med jobb och hinner inte hjälpa alla elever som de har. Då kan mobiler också vara hjälpsamt eftersom eleverna kan hitta informationen de söker online. Viktigt är däremot att studenter (och lärare) jämför flera mobilabonnemang för att undvika att betala för mycket.

Förbud mot mobil i skolan

Det finns minst lika många personer som är emot förslaget om att få använda mobiler i skolan. Många motargument handlar om att eleven inte kan koncentrera sig. Men även andra argument med bra skäl finns. Som mobbing. Mobbningen idag är på många sätt betydligt värre än förr, av anledningen av mobiltelefoner. Helt plötsligt kan mobbare filma och ta kort på personer och sprida på nätet för att mobba. Dessutom följer mobbningen med hem, i mobiltelefonen.

Men det behöver ju inte vara svart eller vitt, det kan vara mobilförbud under första delen av en lektion, exempelvis när läraren berättar och håller föredrag vid tavlan. För att sedan låta eleverna använda mobilerna till att studera.

Får lärare samla in mobiler?

En lärare får samla in sådant som stör lektionen. Om en elev sitter och sms:ar eller liknande stör hen för alla andra. Då får läraren samla in mobilen. Den ska dock senast lämnas tillbaka innan skoldagen är slut.

 

Läs mer om: Datorer i skolan.

Dator i skolan

Dator i skolan

Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Flera kommuners skolor har redan delat ut varsin dator till varje elev. Något man hoppas på ska kunna förbättra såväl prestationer som resultat. För digitaliseringen är ju ett faktum, oavsett om vi vill det eller ej. Skolan behöver också följa med i utvecklingen så dagens barn och ungdomar är uppvuxna med digitala verktyg. Men är det verkligen bra med egen dator i skolan? Eller leder det endast till mindre fokus och mer lek?

Många positiva effekter med dator i skolan

Man har redan på olika håll i landet börjat införa 1:1, alltså att ge en dator till varje elev oavsett deras ekonomiska bakgrund och familjeförhållande. Detta gör det möjligt att ge varje barn samma chans. Vissa barn har inte föräldrar som hinner eller kan hjälpa dem med alla ämnen. Via en egen dator kan man dock via diverse inlärningsprogram lära sig allt från språk till matte på ett roligt och enkelt sätt. Varje elev har olika studietakt. Vissa har dessutom inlärningssvårigheter eller svårigheter att koncentrera sig när det är mycket oljud och buller runtomkring. Med hjälp av en egen dator kan man skärma av oljud genom hörlurar och samtidigt lära sig i sin egen takt. Många ämnen går att lära ut helt eller delvis med hjälp av appar och program till datorer. Detta gör det möjligt att ställa in olika svårighetsgrad beroende på eleven. En stor fördel.

Digitala verktyg i skolan i kombination med dator

Huruvida digitala verktyg i skolan är bra eller inte är lite av en vattendelare. Många menar på att digitala verktyg bara innebär distraktioner för eleverna. Det kan få svårare att fokusera om de kan spela spel och chatta med kompisar. Men på många håll har man gjort undersökningar där eleverna använder datorer och sett ett annat resultat. Många elever är väldigt vana vid datoranvändandet och känner sig bekvämare att plugga via datorn. På många håll har datorer blivit som en extra lärare, då det med internets hjälp är enkelt att hitta svar på sina frågor.

Datorer, surfplattor och digitala program kan användas för att öka prestationen och studieresultaten. Men det behöver naturligtvis inte innebära att man numer endast ska använda datorer. Datorer i skolan har många fördelar, bland annat:

 • Lättare att hitta information.
 • Elever och lärare kan ha kontakt via Google Classroom.
 • Eleven slipper ha massor av olika böcker och anteckningsböcker utan har allt på samma plats, i datorn.
 • Via molntjänster kan eleverna komma åt samma dokument från olika platser.
 • För elever med läs-, skriv- eller inlärningssvårigheter finns det mängder av bra program som kan användas till datorer för att förenkla lärandet.

I vissa ämnen kanske datorer fungerar sämre, men tanken är ändå att försöka digitalisera skolan med de verktyg som finns. Det handlar även mycket om att utbilda lärare i digitaliseringen. Det är inte särskilt konstigt med lärare som ställer sig emot digitaliseringen av skolan. De har ju studerat i många år för att lära sig hur man lär ut. Att helt plötsligt säga att datorn numer ska ersätta olika av lärarens funktioner är inte bra. Många skolor förväntar sig dessutom att lärare ska sätta sig in i det nya digitala materialet helt utan ersättning. De flesta lärare har ont om tid och hinner inte lära sig hur nya program fungerar, särskilt inte utan betalning.

Digitala verktyg i skolan

Digitala verktyg i skolan har visat sig ha god effekt på elevers inlärningsförmåga. Det finns många bra digitala verktyg redan, det svåra är att veta när digitala verktyg passar bäst och när traditionell inlärning fungerar bättre. Digitala verktyg kan vara appar med inlärning, men det kan även handla om tidsbesparande verktyg som bland annat Doodle, Dropbox, Evernote, Google Classroom och Kahoot.

Vad är digitala verktyg

Digitala verktyg är exempelvis datorer och surfplattor som kan underlätta undervisningen i skolan. Även appar och olika program är digitala verktyg som kan användas inom skolan. Idag är det redan många skolor runtom i landet som delat ut varsin dator till sina elever och som går igenom projekt via Google Classroom. Hur bra resultat man får beror mycket på den individuella skolan. Vissa lärare har så otroligt mycket att göra att de inte skulle kunna hinna sätta sig in i nya digitala verktyg även om de ville. På andra håll kanske kompetensen saknas när det kommer till att använda nya digitala verktyg.

Digitala läromedel i skolan

Här kommer lite kort fakta om vanliga digitala verktyg som redan idag användas på sina håll i landet.

Doodle

Detta är ett verktyg som digitaliserar kalendrar. Det kan vara tidskrävande att synka kalendrar, men genom Doodle kan du som lärare skicka ut flera datumförslag som eleverna smidigt kryssar i. Tidsbesparande!

 

Dropbox

Dropbox är en lagringsportal på nätet. Om du som lärare exempelvis vill att eleverna ska se en video i utbildningssyfte men inte orkar mejla ut en stor fil, är detta perfekt. Du delar bara en unik länk som tar eleven till videon inne i Dropbox.

Övrigt

 • Evernote är en virtuell anteckningsbok, men inte bara för att skriva. Elever kan använda Evernote för att spara hemsidor och bilder. Den är smidig eftersom allt sparas i molnet. Du kan alltså lägga in anteckningar och spara webbsidor i skolan och därefter enkelt öppna upp samma anteckningsbok hemifrån din egen dator.
 • Google Classroom används redan flitigt av många lärare och är som ett klassrum på nätet. Läraren kan skapa olika klassrum utifrån ämne och därefter dela instruktion, sätta deadlines och även ha en chatt med eleverna.
 • Kahoot är en smart app som enkelt laddas ner till en smartphone eller surfplatta. Läraren kan göra frågespel som eleverna sedan svarar på i appen, antingen själva eller i grupp.

 

Dessa är endast några exempel på alla digitala verktyg i skolan som redan används flitigt.

Dator och surfplatta i skolan

Det finns både för- och nackdelar med digitalisering av skolan samt genom att dela ut datorer eller surfplattor till eleverna. På många håll har datorer visat sig vara mycket hjälpsamma. Eleverna hinner hitta information betydligt snabbare än att bläddra i böcker. Samtidigt kan de snabbt söka svar på frågor som dyker upp istället för att ta hjälp från läraren.

 

 

Digitala hjälpmedel i skolan – bra eller dåligt?

Mothugg mot datorer och andra digitala verktyg i skolan brukar grunda sig i att man tror att datorer inte hjälper utan stjälper eleven. En del menar på att datorer är distraktioner för eleverna som sysslar med annat istället för att studera. Det finns inga rätt eller fel, digitala verktyg fungerar bättre på vissa skolor och sämre på andra. Likaså har själva ämnet stor betydelse. Inom geografi kanske datorn är mycket hjälpsam medan den inom engelska är överflödig.