Mobiler i skolan

Mobiler i skolan är utan tvekan en rejäl vattendelare. Många menar på att mobiltelefoner är en naturlig del av digitaliseringen och utvecklingen. Andra menar på att mobiler stör lärandet och gör eleverna ofokuserade. På vissa skolor samlar lärare in mobiltelefoner innan lektionen börjar. På andra håll fungerar det inte. Vissa tycker att det är motstridigt att förbjuda mobiler men ändå sträva efter att digitalisera skolan.

Argument för mobiler i skolan

Det finns många positiva saker som mobiler medför, de är ju i stort sett som en dator, fast mycket mindre. Många elever menar på att mobiler är bra i skolan eftersom:

  • Man kan lyssna på musik och skärma av sig från oljud utifrån och därmed studera bättre.
  • Man kan snabbt hitta svar man söker när man skriver uppsatser eller liknande.
  • Föräldrar och familj har möjlighet att nå en om det handlar om något viktigt.

Därtill finns det många andra argument för mobilen i skolan. Många menar på att det är bättre att ta tillvara på mobiltelefonerna, de är ju på många sätt helt otroliga. Självklart finns det elever som absolut inte klarar av att fokusera om de har mobilen framför sig. Men det finns ju väldigt många som faktiskt klarar av det. Om man istället börjar utforma skolan och digitaliseringen av den genom att använda mobiler, kan de bli en stor tillgång. Lärare skulle kunna spela in videor på undervisningen, då kan eleverna via mobiltelefonerna kolla på föreläsningen eller undervisningen om och om igen om de behöver.

Fördelar med mobil i skolan

De stora fördelarna med att ha mobil i skolan har mycket att göra med att mobilen är lite som en dator. I din hand har du hela världens kunskap. Det gäller dock att lära sig hitta informationen, och rätt information. Ska man börja få använda mobilen i skolan behöver man även utbilda eleverna i mobilanvändandet. Till exempel kan man ge förslag på appar som är bra för skolan, som digitala anteckningsböcker och liknande.

Idag är lärare ofta överösta med jobb och hinner inte hjälpa alla elever som de har. Då kan mobiler också vara hjälpsamt eftersom eleverna kan hitta informationen de söker online. Viktigt är däremot att studenter (och lärare) jämför flera mobilabonnemang för att undvika att betala för mycket.

Förbud mot mobil i skolan

Det finns minst lika många personer som är emot förslaget om att få använda mobiler i skolan. Många motargument handlar om att eleven inte kan koncentrera sig. Men även andra argument med bra skäl finns. Som mobbing. Mobbningen idag är på många sätt betydligt värre än förr, av anledningen av mobiltelefoner. Helt plötsligt kan mobbare filma och ta kort på personer och sprida på nätet för att mobba. Dessutom följer mobbningen med hem, i mobiltelefonen.

Men det behöver ju inte vara svart eller vitt, det kan vara mobilförbud under första delen av en lektion, exempelvis när läraren berättar och håller föredrag vid tavlan. För att sedan låta eleverna använda mobilerna till att studera.

Får lärare samla in mobiler?

En lärare får samla in sådant som stör lektionen. Om en elev sitter och sms:ar eller liknande stör hen för alla andra. Då får läraren samla in mobilen. Den ska dock senast lämnas tillbaka innan skoldagen är slut.

 

Läs mer om: Datorer i skolan.

Lämna en kommentar