Dator i skolan

Dator i skolan

Det blir allt vanligare med datorer i skolan. Flera kommuners skolor har redan delat ut varsin dator till varje elev. Något man hoppas på ska kunna förbättra såväl prestationer som resultat. För digitaliseringen är ju ett faktum, oavsett om vi vill det eller ej. Skolan behöver också följa med i utvecklingen så dagens barn och ungdomar är uppvuxna med digitala verktyg. Men är det verkligen bra med egen dator i skolan? Eller leder det endast till mindre fokus och mer lek?

Många positiva effekter med dator i skolan

Man har redan på olika håll i landet börjat införa 1:1, alltså att ge en dator till varje elev oavsett deras ekonomiska bakgrund och familjeförhållande. Detta gör det möjligt att ge varje barn samma chans. Vissa barn har inte föräldrar som hinner eller kan hjälpa dem med alla ämnen. Via en egen dator kan man dock via diverse inlärningsprogram lära sig allt från språk till matte på ett roligt och enkelt sätt. Varje elev har olika studietakt. Vissa har dessutom inlärningssvårigheter eller svårigheter att koncentrera sig när det är mycket oljud och buller runtomkring. Med hjälp av en egen dator kan man skärma av oljud genom hörlurar och samtidigt lära sig i sin egen takt. Många ämnen går att lära ut helt eller delvis med hjälp av appar och program till datorer. Detta gör det möjligt att ställa in olika svårighetsgrad beroende på eleven. En stor fördel.

Digitala verktyg i skolan i kombination med dator

Huruvida digitala verktyg i skolan är bra eller inte är lite av en vattendelare. Många menar på att digitala verktyg bara innebär distraktioner för eleverna. Det kan få svårare att fokusera om de kan spela spel och chatta med kompisar. Men på många håll har man gjort undersökningar där eleverna använder datorer och sett ett annat resultat. Många elever är väldigt vana vid datoranvändandet och känner sig bekvämare att plugga via datorn. På många håll har datorer blivit som en extra lärare, då det med internets hjälp är enkelt att hitta svar på sina frågor.

Datorer, surfplattor och digitala program kan användas för att öka prestationen och studieresultaten. Men det behöver naturligtvis inte innebära att man numer endast ska använda datorer. Datorer i skolan har många fördelar, bland annat:

  • Lättare att hitta information.
  • Elever och lärare kan ha kontakt via Google Classroom.
  • Eleven slipper ha massor av olika böcker och anteckningsböcker utan har allt på samma plats, i datorn.
  • Via molntjänster kan eleverna komma åt samma dokument från olika platser.
  • För elever med läs-, skriv- eller inlärningssvårigheter finns det mängder av bra program som kan användas till datorer för att förenkla lärandet.

I vissa ämnen kanske datorer fungerar sämre, men tanken är ändå att försöka digitalisera skolan med de verktyg som finns. Det handlar även mycket om att utbilda lärare i digitaliseringen. Det är inte särskilt konstigt med lärare som ställer sig emot digitaliseringen av skolan. De har ju studerat i många år för att lära sig hur man lär ut. Att helt plötsligt säga att datorn numer ska ersätta olika av lärarens funktioner är inte bra. Många skolor förväntar sig dessutom att lärare ska sätta sig in i det nya digitala materialet helt utan ersättning. De flesta lärare har ont om tid och hinner inte lära sig hur nya program fungerar, särskilt inte utan betalning.

Lämna en kommentar