Vad är Digitala Skollyftet?

Digitala Skollyftet - det vidgade kursbegreppet, är en öppen digital fortbildning som vänder sig till skolsveriges alla lärare, skolbibliotekarier, skolledare m.fl som genom sin medverkan bidrar till att skapa det digitala lärarlyft vi som verkar i skolan vill se och behöver. Digitala Skollyftet kör igång vecka 44 på Skolforum och sedan ett antal veckor framåt. I kursen kommer vi att möta flera olika inspiratörer som i varsin vecka ger oss en livesänd diskussion om sitt expertområde. Sedan diskuterar, delar och bygger vi vidare på de olika ämnesområdena och tillsammans skapar vi olika ingångar till skola, lärande och skolutveckling. Kompetensutvecklingen i kursen kommer alltså att beröra flera olika ämnesområden; sociala medier, pedagogik, teknik, didaktik och filosofi. Den som deltar i kursen har alltså en stor möjlighet att påverka innehållet.

Vad är Skollyftet?

Skollyftet som startade på Twitter våren 2011 är en samlingsplats för lärare och andra som verkar i, och för, skolan och förskolan. Skollyftets primära syfte är att bidra till en bättre och mer likvärdig skola genom att lyfta, ta tillvara och sprida de goda exempel och den samlade kompetens som redan finns bland lärare i Sverige idag. Tusentals lärare med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter finns idag samlade i det utvidgade kollegiet, dvs nätverket av lärare i sociala medier, där Skollyftet är en av samlingsplatserna för lärarnas informella lärande.

Upplägget

Under tio veckor, med början vecka 44, filmas olika inspiratörer som föreläser om ett ämnesområde som de är specialister på för att väcka frågor kring. Därefter diskuterar deltagarna tillsammans utifrån frågeställningar där de behöver ta hjälp av sociala medier (bloggar, Twitter, hangouts etc). Redan där sker lärande för digitala nybörjare. Kursen är också upplagd så att det varje vecka finns uppgifter för deltagarna att utföra där digitala verktyg används för reflektion och kollaboration. Upplägget bäddar för att kursdeltagare både lär av andra och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet, och syftet är att tillämpa färdigheterna på ett sätt som gynnar utvecklingen av den roll man har inom skolans verksamhet.

Både föreläsningarna och de resurser som deltagarna producerar ligger sedan kvar, vilket gör det möjligt att arbeta i den takt man själv väljer.

Skollyftet samarbetar med Mozilla Open Badges för att utfärda en digital badge som erkänner bidrag till kursens innehåll och det kollegiala samarbetet. Utifrån de öppna resurserna och erfarenheterna som kursdeltagarna gör under Digitala Skollyftet planerar Skollyftet att ge ut en bok i slutet av kursen.

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se