Vad är “öppna uppgifter”?

Vad är “öppna uppgifter”?

Eftersom det här är en öppen kurs så innebär det bland annat att den som följer kursen själv avgör vilka uppgifter som är meningsfulla att göra och hur de kan utformas för att bli en utmaning man känner engagemang för att ta sig an.

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se