Slutpunkt - och början på något nytt

Slutpunkt - och början på något nytt

Det har varit en aktiv och innehållsrik senhöst och vinter med Digitala Skollyftet. Veckorna har fyllts med inspirationsföreläsningar och av aktiviteter från deltagarna på bloggar, i Facebook-grupper och på Twitter, i tweets märkta #digiskol.

5 februari hölls en avslutande hangout på Google+. Tre av initiativtagarna och några badgeinnehavare reflekterade under en dryg timme tillsammans kring sina upplevelser och erfarenheter.

Nu sätter Stefan Pålsson punkt med några avslutande betraktelser som både ser tillbaka och blickar framåt.

Vecka 8: Rebecca Borg, Eric Haraldsson, Cilla Dalén och Peter Rydén

Vecka 8: Rebecca Borg, Eric Haraldsson, Cilla Dalén och Peter Rydén

Rebecca Borg är skolbibliotekarie på Centrumskolan och Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Centrumskolan och Ringsbergskolan i Växjö. De är även skolbibliotekssamordnare i Växjö kommun. Tillsammans driver de webbplatsen ibiblioteket.se, som ger skolbibliotekarier, lärare och elever tillgång till ett kvalitetsgranskat digitalt bestånd.

Cilla Dalén är skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm, där hon ansvarar för Infoteket Bibliotek 7-9. Hon skriver om sitt arbete på bloggen Vad gör de i biblioteket?, som är en del av Pedagog Stockholm.

Peter Rydén är skolbibliotekarie på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Sociala medier som en aktiv webbplats och blogg samt Twitter och Facebook är viktiga delar av skolbibliotekets verksamhet och hans arbete som skolbibliotekarie. Han strävar också efter att öka samarbetet mellan skolbibliotek, till exempel när det gäller kunskapsdelning, användning och vidareutveckling av lärresurser samt skapande i gemensamma projekt.

Här kan du se inslaget i efterhand. 

Vecka 7: Karin Nygårds och Terese Raymond

Vecka 7: Karin Nygårds och Terese Raymond

Karin Nygårds är grundskollärare på Sjöstadsskolan i Stockholm och har under senare år börjat intressera sig för skolans digitalisering. Terese Raymond är frilanspedagog, vilket innebär att hon hjälper organisationer med att ta fram, arrangera och leda utbildningar inom olika områden. De är med och driver den ideella satsningen Teacherhack, som strävar efter att ge alla de förutsättningar som krävs för att förstå och påverka ett samhälle som blir alltmer digitalt och styrt av programmeringskod. Här kan du ta del av sändningen i efterhand och här är den padlet som innehåller mer länkar till det som diskuterades.

Vecka 6: Ebba Ossiannilsson

Vecka 6: Ebba Ossiannilsson

Ebba Ossianilsson är byrådirektör/projektledare på Centre for Educational Development vid Lunds universitet. Här undersöker hon bland annat, med utgångspunkt i behovet av ett livslångt lärande, hur nätbaserad distansundervisning och en öppen utbildningskultur kan användas i såväl formella som informella lärandesammanhang. Hit hör till exempel MOOC och öppna lärresurser. Förra året disputerade hon vid Uleåborgs universitet i Finland på en avhandling om kvalitetssäkring av e-lärande i högre utbildning.

Ta gärna del av samtalet i efterhand. Ebba Ossiannilssons presentation hittar du på slideshare.

Vecka 5: Carl Heath

Carl Heath är forskare och utvecklare på Interactive Institute och verksam i deras studio i Göteborg. Här arbetar han med tillämpad it, ett område som befinner sig i gränslandet mellan interaktionsdesign, utbildning och nya kreativa uttryck. Det handlar om att experimentera, analysera, förstå och hantera teknikens möjligheter, samspelet mellan människor och samspelet mellan tekniken och människan.

Ta del av samtalet med Carl Heath i efterhand.

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se