Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen

Vecka 4: Anna Kaya och Hanna Stehagen

Anna Kaya är webbredaktör och projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt lärare i svenska som andraspråk på Norrbackaskolan i Märsta. Hon är en av initiativtagarna till #skollyftet och till Digitala skollyftet. Hanna Stehagen är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Pauli gymnasium i Malmö.

Titta på samtalet med Anna och Hanna i efterhand.

Vecka 3: Jonas Bäckelin

Vecka 3: Jonas Bäckelin

Jonas Bäckelin arbetar som lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen på IT-Gymnasiet  Åkersberga. Under 2014 fungerar han som Expert EducatorMicrosoft Partners in Learning och kommer att medverka på deras Global Forum i Barcelona i mars. Både i och utanför sitt arbete undersöker han hur sociala nätverk, öppna dialoger och spridning av ny kunskap på nätet ger möjlighet till ett gränslöst lärande. Det handlar om att vara en nätbaserad och nätverkande lärare - snart en nödvändighet i en värld som blir alltmer digital och sammankopplad.

Ta gärna del av samtalet med Jonas Bäckelin i efterhand.

Vecka 2: Dave Cormier

Vecka 2: Dave Cormier

Vem är Dave Cormier?

"I’m a person who thinks about the variety of ways in which the world is changing and tries to make sense of it. My primary interests are how technologically mediated communities affect learning and how knowledge can be created by real folks when what we mean by knowledge is always what we mean by knowledge. I try to keep this CV reasonably up to date. http://davecormier.wikispaces.com/

Längst ner i inlägget finns samtalet med Dave Cormier om du vill se det i efterhand.

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se