Vecka 7: Karin Nygårds och Terese Raymond

Karin Nygårds är grundskollärare på Sjöstadsskolan i Stockholm och har under senare år börjat intressera sig för skolans digitalisering. Terese Raymond är frilanspedagog, vilket innebär att hon hjälper organisationer med att ta fram, arrangera och leda utbildningar inom olika områden. De är med och driver den ideella satsningen Teacherhack, som strävar efter att ge alla de förutsättningar som krävs för att förstå och påverka ett samhälle som blir alltmer digitalt och styrt av programmeringskod. Här kan du ta del av sändningen i efterhand och här är den padlet som innehåller mer länkar till det som diskuterades.

Digitaliseringen av skolan går trögt - men eldsjälar driver på

Undersökningar som Svenskarna och Internet, Småungar och medier samt Ungar och medier visar att Internet är en viktig del av vardagen för de allra flesta svenskar, från två år och uppåt. Men den digitala verkligheten har ännu inte blivit en integrerad del av undervisningen i skolan. Det framgår tydligt av rapporten Eleverna och Internet, som .SE släppte igår. Här förenas statistik om barn och unga från Svenskarna och Internet med data från Skolverkets rapport It-användning och it-kompetens i skolan, som kom i våras.

Trots att nätet präglar de allra flesta ungas tillvaro, ägnas i allmänhet inte någon större del av undervisningen åt att utveckla deras medie- och informationskunnighet eller att lära dem värdet av personlig integritet, som ju är en grundsten i det demokratiska samhället och därmed också en viktig del i skolans värdegrund. De digitala möjligheterna utnyttjas inte heller i någon större del i övriga ämnen, utöver att skriva och att söka information emellanåt. Detta är förstås mycket allvarligt, men uppmärksammas endast sporadiskt i samhällsdebatten.

På många håll är det eldsjälar som driver på utvecklingen. Karin Nygårds och Terese Raymonds insatser är ett exempel på det. De insatser som görs sker både inom och utanför skolans ramar. Det är, som Ebba Ossiannilsson påpekade förra veckan, viktigt att se till att elevernas och skolans världar kan mötas. Precis som Carl Heath nämnde för snart två veckor sedan, gäller det att se it som ett formbart material och, i likhet med entusiasterna inom makerkulturen, arbeta på ett undersökande och skapande sätt, drivna av upptäckarglädje och en vilja att veta mer.

Datorkunskap, programmering, säkerhet och personlig integirtet

Karin Nygårds arbetar under hösten med programmering och datorkunskap tillsammans med en femma. Här används bland annat den öppna lärmiljön Kojo och det visuella programmeringsspråket Kodu för att skapa en bättre förståelse för hur datorer fungerar och hur eleverna själva kan skapa spel. Allt är kopplat till läroplanens övergripande riktlinjer och mål.

För en månad sedan började Karin Nygårds och hennes elever arbeta med ett nytt tema: Säkerhet och integritet på Internet. Här handlar det om att hjälpa eleverna att förstå vad tillgänglighet, spridning och övervakning av information och kommunikation på Internet egentligen betyder. De ska också reflektera kring sin syn på  hur detta påverkar samhället och vad som kan göras för att utvecklingen ska gå i en positiv riktning. Detta sker både i klassrummet och på bloggen Digitalsmart.

Under arbetet med det här temat samverkar Karin Nygårds med nätforskaren Marcin de Kaminski, som bland annat ägnar sig åt ungas identitetskapande och integritet och som ingår i forskargruppen Cybernormer på Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. 5 december kommer han till Sjöstadsskolan och hans föredrag streamas direkt på nätet.

Sedan ett par månader tillbaka hjälper Karin Nygårds dataintresserade tjejer att komma igång med programmering efter skolans slut i den löst organiserade satsningen Geek Girl Mini, som inspirerats av knytkonferens-verksamheten Geek Girl Meetup. Hon är också en av initiativtagarna till initiativet Framtidens språk, som syftar till att skapa opinion för behovet av att få in programmering i grundskolans läroplan.

Teacherhack - att "hacka läroplanen"

I Teacherhack försöker Karin Nygårds och Terese Raymond att “hacka läroplanen”, det vill säga gå igenom styrdokumenten för att hitta kopplingar som gör det möjligt att få in digitalkunskap och programmering på sätt som är fullt förenliga med läroplanens mål. Allt material kommer att vara fritt tillgängligt på webbplatsen. Teacherhack har också en Facebook-grupp som är öppen för alla intresserade.   

Spelifierat lärande, det vill säga undervisning och lärande som använder mekanismer från spel, kommer också att vara en del av detta. Under förra året genomförde Terese Raymond en förstudie kring spelifierat lärande och lärdomarna därifrån kommer väl till pass här. Ett intressant exempel är konceptet dansprogrammering, som går ut på att lära ut programmeringslogik genom att programmera dans.

Framöver kommer Teacherhack även att arbeta med workshops och arrangemang för alla som vill arbeta med programmering och digitalkunskap för barn och unga, både för skolan och för fritids- och kultursektorn. Opinionsbildning i skolutvecklingsfrågor blir också en viktig och angelägen uppgift.

Per codex ad astra!

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se