Vecka 5: Carl Heath

Carl Heath är forskare och utvecklare på Interactive Institute och verksam i deras studio i Göteborg. Här arbetar han med tillämpad it, ett område som befinner sig i gränslandet mellan interaktionsdesign, utbildning och nya kreativa uttryck. Det handlar om att experimentera, analysera, förstå och hantera teknikens möjligheter, samspelet mellan människor och samspelet mellan tekniken och människan.

Ta del av samtalet med Carl Heath i efterhand.


BILD: Kristina Alexanderson CC (BY-NC-SA) - http://serdumig.se/carl-heath-he-makes-ordinary-moments-shine/

It ska ses som ett formbart material

Vi ska inte enbart uppfatta it som ett verktyg som kan komma till nytta i tänkandet och för den abstrakta problemlösningen, menar Carl Heath. Istället ska vi se den digitala tekniken som ett slags material som vi kan använda i vårt kreativa, praktiska och lustfyllda skapande. Om vi inser att den på ett mer principiellt plan egentligen inte skiljer sig från trä, lera eller betong, blir det lättare att se helt andra möjligheter och användningsområden. Utbildning, teknik och kultur kan förenas och befrukta varandra på helt andra sätt än vad vi tidigare trott vara möjligt.

Inspirationen kommer bland annat från makerkulturen, som har sina rötter i slöjd-, hantverks- och gör det själv-traditionen. Men istället för de traditionella, “analoga”, handverktygen använder man olika slags digitala verktyg. Högteknologi som tidigare varit mycket kostsam och bara funnits tillgängliga för industriell verksamhet, har nu kommit ner på mer hanterbara prisnivåer och kan snart utforskas av alla intresserade. 3d-skrivare är ett bra exempel. Billiga enkortsdatorer, som Arduino och Raspberry Pi, som bygger på öppen hård- och mjukvara, är ett annat exempel. En ökad makt över tekniken hos allmänheten kan få intressanta konsekvenser i samhället.

Institute of Design på Stanford och synen på designtänkande som en metodologi för kreativ lösning av konkreta, praktiska problem, är en annan viktig inspirationskälla. Det är en undersökande, tvärvetenskaplig och öppen process. Här gäller det att prova sig fram, misslyckas och att prova igen tills man hittar en framkomlig väg och en fungerande lösning.

Precis som Institute of Design har sitt K12 Lab Network och samarbetar med skolor, så försöker Carl Heath tillsammans sina kollegor att hitta sätt att möta barn och ungdomar i deras vardag. Carl driver till exempel Hackerklubben som ägnar sig åt att hjälpa barn i göteborgstrakten att komma igång med datorprogrammering och andra former av digitalt skapande. Här arbetar man bland annat med Arduino och med programmeringsspråket Scratch, vars spelidé och återkopplingssystem snabbt sätter fart på lärandet och skapandet.

Designtänkande tillsammans med barn i och utanför skolan

I somras, i samband med musikfestivalen Old Ox i Mariestad, arrangerade Carl Heath och studioföreståndaren Peter Ljungstrand en digital musikworkshop för barn. De skapade helt nya musikinstrument tillsammans med dator och MaKey Makey, ett kretskort som gör det möjligt att koppla datorn till nästan vad som helst. Bananer kan fungera som tangentbordet på ett piano och några äpplen kan vara ett trumset. Kreativiteten har nästan inga gränser.

Den snabba digitala teknikutvecklingen gör det möjligt att använda datorn på helt andra sätt än tidigare. Gränssnitten blir mer intuitiva och lättanvända och det är på väg att uppstå helt andra förutsättningar för digitalt lärande. Det blir samtidigt mer tydligt än någonsin att it faktiskt är ett formbart och kreativt material.

Härom veckan tog Omvärldsbloggen upp Stanford-projektet FabLab@School, som nu nått Danmark. Forskare, lärare och elever arbetar tillsammans med designtänkande och undersöker hur undervisning och digital kompetens kan finna nya kreativa, stimulerande och utvecklande uttryck.

Det senaste året har det börjat uppstå andra sätt att arbeta med it i formell och informell undervisning runt om i  Sverige. Ett exempel är Teacherhack, som är på väg att bygga en grund för lärare som vill föra in programmering i undervisning på ett lekfullt och utforskande sätt. En av grundarna är stockholmsläraren Karin Nygårds, som är i full fart med att pröva arbetssättet  i praktiken i sin klass och i Geek Girls Mini efter skoldagens slut. Här används den öppna lärmiljön Kojo, som fungerar på Linux, Windows och Mac och som till exempel kan användas tillsammans med MaKey MaKey.

Ett misslyckande är inget misslyckande

När man arbetar undersökande och provar sig fram, är det givet att misslyckas emellanåt. Men det är inget oväntat, farligt eller oönskat - tvärtom! Det är viktigt och välkomnas. Misslyckandet visar vad som inte fungerar och kan till och med ge hänvisningar om vad som är lösningen. Så är det på Hackerklubben, säger Carl Heath.

Några rader ur Samuel Beckets roman L’Innomable från 1954 fungerar som en bra devis:

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se