Tankar och reflektioner efter tre veckor

Vi är inne på den fjärde veckan av Digitala skollyftet och det är full fart! I fredags konstaterade Gunnel Thydell på sin blogg att drygt 1600 har anmält sig och att det finns mer än 150 bloggar i blogghubben.

Snarare en gemenskap än en vanlig kurs

Hur har det gått för deltagarna så här långt? När man ställer den frågan, är det viktigt att komma ihåg att det här inte handlar om en traditionell kurs, utan om en utvidgning av själva kursbegreppet. Initialförkortningen MOOC - Massive Open Online Course - kan användas som etikett, men här rör det sig om ‘Community’ snarare än ‘Course’, inte helt olikt en folkbildande studiecirkel.

Stephen Downes, som är en av dem som ligger bakom MOOC-begreppet, brukar skilja mellan cMOOC och xMOOC. cMOOC är det som han och andra konnektivister kallar för MOOC - ett distribuerat och sammankopplat lärande där deltagarna lär av varandra. Här står ‘c’ alltså för ‘connectivism’. xMOOC är det som universiteten och olika kommersiella projekt kallar för MOOC. Downes adderade x:et efter att MIT tagit fram plattformen edX. Han säger själv att ‘x’ står för ‘extension’, men inte som en utvidgning av MOOC utan 'MOOC as eXtension of something else'. Jag tror att han syftar på den traditionella kursen, något en MOOC som sagt inte är.

Man kan uttrycka det så som pedagogiklektorn Lars-Erik Jonsson vid Göteborgs universitet gjorde i personaltidningen GU Journalen i våras

En cMOOC är så långt från en traditionell kurs man kan föreställa sig. Det man möjligen kan känna igen från andra kurser är att det finns en tidsplan över cirka 10 veckor och att varje vecka behandlar ett visst tema. Till detta kommer förslag på resurser att ta del av, givetvis fritt tillgängliga på nätet. Vid ett antal tillfällen ges presentationer över nätet av inbjudna talare, synkront om man befinner sig i en tidszon som möjliggör detta, annars tar man del av en inspelad version. Dessa presentationer är dock att betrakta som erbjudanden och inte alls något man nödvändigtvis måste ta del av.

Ett kollegialt lärande där alla kan bidra

Hanna, som har bloggen Tankar om svenska, konstaterar i ett inlägg att

Det digitala skollyftet är en ”kurs”, eller kanske mer en rörelse, av och för pedagoger. Den är helt digital och frivillig, dvs. du väljer själv hur mycket du vill delta och vad du vill delta med. Det finns inga tvång eller måsten (skönt!). Det digitala skollyftets syfte är att bidra till det kollegiala lärandet (främst då kanske med kollegor på andra ställen i Sverige än på just din egen skola), att främja skolutveckling samt utveckla det digitala kunnandet bland lärare.

Elisabet Jagell påpekar i ett inlägg på sin blogg I love IT att

Den största vinsten med det nätbaserade lärandet tycker jag nog ändå är möjligheten till en förskjutning av vem som lär ut och vem som lär. MOOC:en möjliggör ett lärande där lärandet skapas i nätverket. Varje nod i nätverket bidrar med att skapa kunskap och kunskap är något man skapar tillsammans. Det känns som en lärandestrategi som rimmar bra med hur kunskap beter sig i vårt digitala samhälle idag.

Knyt nya kontakter och dra nytta av andras erfarenheter

I torsdags kväll bad jag alla deltagare om lite tankar och reflektioner kring sina erfarenheter. En av de anonyma som svarade, menar att det är

Lite svårt att få grepp om de olika delmomenten, som man i och för sig ej behöver göra men... Otroligt digitalt utbud. Massor av nya kontakter.

En annan anonym deltagare svarar att det är

Inspirerande och intressant, faktiskt också en kul grej att vara del av. Har även fått mig att starta upp en blogg, vilket jag verkligen inte hade planer på för en månad sedan.

Enligt en tredje anonym deltagare är det

Jättebra att man kan ta del av allt utan att man behöver göra alla uppgifter utan bara de som man tycker att man behöver utveckla. Bra möjlighet att ta del av andras erfarenheter och hjälpa varandra.

Malin Söderberg, som bloggar på IT-inspiration, säger att Digitala skollyftet är

Ett viktigt initiativ i rätt tid som verkligen fungerar! Eftersom uppgifterna är inspirerade av deltagarnas egna pedagogiska idéer känns det som om vi bygger något nytt tillsammans. En dela-kultur som sprids som ringar på vattnet. Många "oinvigda" hittar också till det digitala skollyftet tack vare den inkluderande stämningen. Bra balans mellan inspiration (föreläsningar, hangouts), diskussion (skolchatt) och uppgifter (viktiga resonemang kring uppgifterna skapas i de trådade diskussionerna). Ytterligare en positiv effekt är att många okända pedagogbloggar får synas i Blogghubben! Kul! Det enda man får se upp med är att man inte "jobbar" dygnet runt!

Det handlar om din utgångspunkt och dina mål

På bloggen LärarAnna står att

Igår kväll skrev jag följande på Facebook:
"Det är lätt att bli uppslukad.
Vecka 4 av kursen startar och jag känner fortfarande glädje och lust!
Inspirationen och lusten att utvecklas och utmana mig själv är på topp"

Det är verkligen så jag känner inför Digiskol. Idag när vi hade arbetslagsmöte kommenterade mina kollegor att det här var bra för mig, de har sett en ny glöd i mina ögon. "Du behöver ha lite utmaning för att må bra." Jag insåg att det delvis stämmer. Jag trivs inte när det bara är "vardag" i tillvaron och man (läs jag) fortsätter i samma gamla lunk, samma spår. Visst det är tryggt att göra så och jag respekterar de som vill ha det så, men jag behöver få input, inspiration, jag behöver utmana mig själv och tänja mina gränser och göra saker som ligger lite utanför min comfortzone. Det som är så bra med Digiskol är att man deltar utifrån var man befinner sig, man sätter sina egna mål, man får ett större kollegium med fler möjligheter till samarbete, till möjligheter att lära nytt och att hitta någon som kan vara intresserad av vad jag gör. Jag börjar även märka att kollegor på skolan blir nyfikna på vad gör och vill se och diskutera. En till sak som är så bra med att allt är öppet är ju att man lätt kan använda Digiskol i vardagen.

Linda Thor skriver följande på sin blogg:

Jag har via Twitter och blogghubben hittat några som har ungefär samma mål som jag. Och det tog inte allt för lång tid efter att vi sammanfördes innan en av oss, inte jag, tog tag i saken och bildade en facebookgrupp, Digitala verktyg i svenskundervisning. Där hoppas vi att vi kan tipsa varandra om digitala verktyg. Jag ska inom en ganska snar framtid ge mig på digitala boktips och hoppas att jag kan få lite tips och idéer där ifrån, eller kanske från kommentarsfältet nedan.

På många bloggar läser jag att man vill fokusera på bedömning för lärande och formativ bedömning, vilket är otroligt viktigt och intressant. Detta ledde i mig till en grupp som vill sammanställa en textbank av elevtexter. Jag försöker visa mina elever på goda exempel så de klart och tydligt vet vad som förväntas av dem. Tillsammans med flera ingår jag nu även i facebookgruppen Digitala Skollyftet Formativ Bedömning. I skrivande stund klurar vi på hur och var vi ska samla texterna. En Wiki, som jag inte har en aning om hur man hanterar, eller i Googledrive som jag arbetar med varje dag. Vi får se var vi landar. Just nu pratar vi lite halvt på skämt om vi kanske ska ses i en hangout för att bestämma det :)

Nya noder är på väg att skapas i de personliga lärmiljöerna och nya vägar för utveckling, samtal och lärande öppnas. Skolledare, lärare, skolbibliotekarie, förskollärare och fritidspedagoger kan mötas inom sina respektive yrkesgrupper eller korsbefrukta varandra.

Hur går vi vidare?

Avslutningsvis kom Jonas Bäckelin med ett förslag till förbättring som är värt att begrunda:

Jag har erfarenhet från de första försöken med MOOC och då var det "Facilitators", som fångade upp händelser i ett veckobrev och även hade en "open mic" fredagshangout där de diskuterade inlägg och begrepp.

Vilka är dina erfarenheter av Digitala skollyftet efter tre veckor? Vad fungerar bra? Vad kan göras bättre?

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se