Vecka 2: Dave Cormier

Vem är Dave Cormier?

"I’m a person who thinks about the variety of ways in which the world is changing and tries to make sense of it. My primary interests are how technologically mediated communities affect learning and how knowledge can be created by real folks when what we mean by knowledge is always what we mean by knowledge. I try to keep this CV reasonably up to date. http://davecormier.wikispaces.com/

Längst ner i inlägget finns samtalet med Dave Cormier om du vill se det i efterhand.

Som förberedelse kan du som vill se detta inslag från The Cage på Skolforum 2012.

Vill du läsa mer? Stefan Pålsson har skrivit om samtalet på The Cage mellan Dave Cormier, Helen Keegan och Alastair Creelman om öppet gemensamt lärande i sociala medier. Du kan också läsa hans text om George Siemens båda föredrag i Norge för två år sedan om lärande ur ett nätverksperspektiv.

Siemens räknas liksom Cormier till konnektivismen, en syn på undervisning, lärande och kunskap som tar avstamp i de villkor och förutsättningar som gäller i dagens samhälle. En av konnektivismens grundstenar är att tankeverksamheten inte enbart sker i huvudet. Det är i minst lika hög grad en social interaktivitet, där vi interagerar med andra människor, utbyter erfarenheter och perspektiv och lär av varandra.

Allt fler lever ständigt uppkopplade och sammankopplade med världen. Dagens kraftfulla mobila enheter gör det enkelt att nå enorma mängder information, att själv bidra till flödet och att samtala med vänner och bekanta. Tillvaron är på väg att förändras och det är inte alltid lätt att hantera. Men det är viktigt att skolan tar till sig de enorma möjligheter som detta innebär och lär eleverna att handskas med såväl för- som nackdelar.

Den amerikanske författaren Howard Rheingold menar att vi måste bli "nätsmarta" och  aktiva deltagare i de sociala gemenskaperna på nätet för att kunna ta makten över våra liv. Oxford-forskaren David White uttrycker det på ett annat sätt: vi ska inte vara digitala besökare, utan behöver bli digitalt bofasta. Nätet är mer än en samling nyttiga verktyg och tjänster - det är ett icke-fysiskt rum där vi samverkar, kommunicerar, skapar och lär.

MOOC-modellen för öppet lärande är ett sätt att dra nytta av de nya möjligheterna. Här kan man gemensamt utveckla de färdigheter och förmågor som blir allt viktigare för att förstå och förändra livet och världen. Det handlar om ett distribuerat lärande: deltagarna är spridda på olika platser och man använder en rad olika digitala medier för att kommunicera och delta. Med andra ord: det som vi gör här på Digitala skollyftet!

Dave Cormier är en av dem som började utveckla MOOC för sex, sju år sedan och han var delaktig i skapandet av sjäva begreppet. MOOC blir ett viktigt tema på torsdag. Om du vill veta mer, kan du till exempel läsa Stefan Pålssons korta beskrivning Vad är en MOOC? och Alastair Creelmans resonemang i MOOC - den nya folkbildningen. Vill du hellre lyssna, har Vetandets värld gjort ett 20 minuter långt program: MOOC - gigantiska studiecirklar på nätet.

Samtalet med Dave Cormier kommer att ske på engelska, med sammanfattning och kommentar på svenska. Under sändningen chattar vi och använder #digiskol. Tveka inte att fråga om något är svårbegripligt! Ställ en fråga till Dave - vi översätter!

Här kan du se samtalet i efterhand:

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se