Vad är “öppna uppgifter”?

Eftersom det här är en öppen kurs så innebär det bland annat att den som följer kursen själv avgör vilka uppgifter som är meningsfulla att göra och hur de kan utformas för att bli en utmaning man känner engagemang för att ta sig an.

Det dokument med uppgifter som du hittar länk till här nedanför är därför bara tänkt att ge ett uppslag till hur sådana uppgifter kan se ut. Hur kan uppgifterna modifieras och anpassas för just dig? På vilket sätt vill du genomföra uppgiften och när? Vilka resurser behöver du för att klara din uppgift? Självklart kan du hoppa direkt till vilken typ av uppgift du vill. Ett annat sätt att ta sig an den här kursen kan vara genom att ge sig själv helt andra uppgifter - och i så fall, dela gärna dina uppgifter med oss andra så vi kan få ta del av hur processen går och kanske låta fler ta sig an din utmaning.

Här hittar du dokumentet med vad öppna uppgifter kan vara i Digitala Skollyftet.

Här är Saras inlägg om kursdesignen för Digitala Skollyftet och om öppna uppgifter.

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se