Digitala skollyftets badge

Några tips för din badge-ansökan

Nu går det att ansöka om sin Digitala Skollyftet Badge och se alla häftiga projekt och feedback som delas ut. Innan du lämnar in din ansökan är det viktigt att tänka på några saker. Att få en badge handlar om att lägga fram ett bevis i form av en url (länk) som leder till det som är ditt bidrag. Kanske känns det konstigt att bara kunna lämna in en länk när du har bidragit på många olika sätt utifrån olika digitala forum, men så ligger det till. Det här kan du lösa genom att samla allt i förslagsvis ett blogginlägg där du kan beskriva de olika delarna av ditt mångsidiga deltagande. Titta gärna på hur Katarina Lycken Rüter och Camilla Askebäck Diaz har satt ihop sina ansökningar.

Undvik att länka till din blogg som helhet av följande skäl:

  1. Din blogg kommer förmodligen att utvecklas och förändras med tiden och det kan innebära att kopplingen mellan din badge och ditt bevis försvagas, och det vore verkligen synd.
  2. Tänk på att den som ska ge dig feedback och dela ut badgen till dig inte ska behöva klicka runt på olika delar av din blogg för att försäkra sig om att allt som styrker ditt bidrag är noterat. 

Så, förbered din ansökan så att din länk leder till relevant innehåll som underlättar feedback-processen och som kommer att finnas kvar för att ge validitet åt din, och allas, Digitala Skollyftet Badge.

Här finns en kort introduktion till hur ansökningen går till.

Digitala Skollyftets Badge Manual

Den här maualen ger först lite allmän och grundläggande information om vad badges egentligen är för något för att sedan gå in mer i detalj på vad som gäller för Digitala Skollyftets Badge.

Vad är badges?

En badge är ett digitalt märke som utfärdas som ett intyg eller certifikat för förmågor, prestationer, deltagande, utbildning, erfarenheter, intressen etc. Det är ett sätt att digitalt kunna verifiera informellt lärande och fungerar som ett komplement till formella kvalifikationer som högskolepoäng och lärarexamen m.m. Det som tekniskt sätt gör det digitala märket användbart är att det innehåller information om vad den representerar som direkt är tillgänglig genom en enkel klickning. Badgen i sin tur går att visa upp och synliggöra offentligt på en egen hemsida eller i sociala medier.

Hur går det till att få en badge?

För den som uppfyller kriterier som finns för en specifik badge blir den badgen ett kvitto och erkännande för den lärandeerfarenhet som badgen representerar, vare sig det rör sig om något akademiskt eller icke-adademiskt, formellt eller informellt lärande.

Läs mer om hur man kan få en badge

Vad är Badge Backpack?

En “Backpack” är den ryggsäck där man samlar och hanterar sina olika badges. Den finns uppsatt av Mozilla och man har där på sin egen sida möjlighet att gruppera badges och bestämma vilka man vill visa upp exempelvis på sin Facebook-sida. För att kunna ha tillgång till sin ryggsäck är det nödvändigt att skapa ett konto där.

Skapa ett Backpack-konto

Hur gör jag för att min Badge ska bli synlig?

De här enkla stegen sammanfattar hur vägen ser ut till att kunna visa upp sin badge: 1) den som utfärdar badgen (Skollyftet) måste tilldela den till dig som mottagare, 2) som mottagare behöver du sätta upp ett konto hos Mozilla Backpack, 3) du som tilldelas badgen behöver först acceptera den och sedan välja att flytta över den till din Backpack, och slutligen, 4) därifrån väljer du hur du vill göra din badge synlig genom att publicera den på en lämplig sida på nätet.

Läs mer om hur man synliggör sin badge

Vilka kriterier gäller för Digitala Skollyftets badge?

I grund och botten handlar Digitala Skollyftets badge om ett erkännande för bidrag till “det utvidgade kollegiet” och representerar därmed både tillhörighet och de lärandeerfarenheter som den tillhörigheten innebär.  Till sin kärna handlar det om vi använder våra färdigheter i digitala verktyg för att kommunicera, lära och skapa kunskap tillsammans i en icke-hierarkisk anda av “sharing is caring”  och investerar dessa kunskaper tillbaka in i våra verksamheter för en hållbar skolutveckling. Det här känner vi igen som Digitala Skollyftets tre ben och av de går det att urskilja tre nyckelkompetenser som utmärker den som bidrar till Digitala Skollyftet och det utvidgade kollegiet:

Den som innehar Digitala Skollyftets badge:

har kompetens i

  • använder digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande.

Digitala färdigheter

  • både lär av andra  och lär ut till andra i det utvidgade kollegiet.

“Sharing is caring”

  • använder färdigheterna på ett sätt som gynnar utvecklingen av sin roll i skolan.

Skolutveckling

Vilka “bevis” behöver jag ha med i min ansökan om Digitala Skollyftets badge?

När du ansöker om din badge så fyller du i ett kort formulär genom att lämna en länk till ditt “projekt” som uppfyller kriterierna och en kort beskrivning av vad projektet handlar om. Det som behöver ingå i projektet är alltså något form av utbyte där det framgår att det rör sig om dig och vem den eller de andra är, gärna mer än exempelvis bara omnämnd i text. När du har skickat in din anskökan så går den vidare till någon som redan har Digitala Skollyftets badge och den personen kommer att ge dig feedback på ditt projekt, reda ut oklarheter om det skulle behövas och sedan dela ut Digitala Skollyftet till dig med ett stort leende på läpparna.

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se